Menu Zavřeno

FAQ

Čtvrtý ročník konference MEMPUR 2023 se uskuteční 5. – 6. září 2023
v budově Fakulty chemicko-technologické, Univerzita Pardubice,
Studentská 573, 530 09 Pardubice, Polabiny.

 


Jak se k nám dostanete

  • Z HLAVNÍHO VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ – trolejbus č. 3 nebo 33 výstup na zastávce STAVAŘOV nebo na zastávce HRADECKÁ
  • Z HLAVNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ – trolejbus č. 10 nebo 16 výstup na zastávce UNIVERZITA
  • Z CENTRA – trolejbus č. 4 nebo 11 výstup na zastávce STAVAŘOV


Klíčovým tématem konference MEMPUR 2023 je voda – uzavřené cykly vodního hospodářství a zpracování koncentrátů, implementace membránových procesů, nové postupy a technologie, které zvyšují kvalitu membránových procesů. 

Konference je z hlediska oborového zájmu zaměřena jak na oblasti základních membránových separačních procesů a jejich uplatnění v průmyslových procesech, tak i na celou oblast průmyslové a komunální ekologie, tj. i na témata, která souvisejí s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší.

Je určena k prezentaci výsledků výzkumu nejen z oblasti separačních membránových procesů, ale rovněž i nových materiálů, nakládání s odpady (kapalnými i plynnými), sanací ekologických zátěží, včetně dekontaminačních technologií uplatňovaných při inovačních technologiích pro životní prostředí.

T1 – Získávání cenných látek z odpadních vod, recyklace vody
T2 – Čištění průmyslových odpadních vod, odpadních plynů a spalin
T3 – Inovativní technologické postupy a membránové technologie
T4 – Vývoj nových materiálů a jejich aplikace
T5 – Nebezpečné odpady a jejich likvidace
T6 – Ostatní


24. 7. 2023 –  konečný termín pro příjem abstraktů

26. 7. 2023 – potvrzení o přijetí příspěvků

6. 8. 2023 – konečný termín pro platbu zvýhodněného účastnického poplatku

5. – 6. 9. 2023 – konference MEMPUR 2023, Univerzita Pardubice


 

  • Výstavní plocha 4 m2
  • 1 vystavovatelské registrace
  • Dodatečná vystavovatelská registrace
    (vystavovatel má možnost získat jednu dodatečnou registraci v ceně 2 000 Kč + DPH 21%)


SPONZOŘI


MEDIÁLNÍ PARTNEŘI