Menu Zavřeno

Program

Témata konference

Klíčovým tématem konference MEMPUR 2023 je voda – uzavřené cykly vodního hospodářství a zpracování koncentrátů, implementace membránových procesů, nové postupy a technologie, které zvyšují kvalitu membránových procesů. 

Konference je z hlediska oborového zájmu zaměřena jak na oblasti základních membránových separačních procesů a jejich uplatnění v průmyslových procesech, tak i na celou oblast průmyslové a komunální ekologie, tj. i na témata, která souvisejí s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší.

Je určena k prezentaci výsledků výzkumu nejen z oblasti separačních membránových procesů, ale rovněž i nových materiálů, nakládání s odpady (kapalnými i plynnými), sanací ekologických zátěží, včetně dekontaminačních technologií uplatňovaných při inovačních technologiích pro životní prostředí.

T1 – Získávání cenných látek z odpadních vod, recyklace vody
T2 – Čištění průmyslových odpadních vod, odpadních plynů a spalin
T3 – Inovativní technologické postupy a membránové technologie
T4 – Vývoj nových materiálů a jejich aplikace
T5 – Nebezpečné odpady a jejich likvidace
T6 – Ostatní


04.09.2023 18:00 – 20:00 Registrace
05.09.2023   8:45 –   9:00 Zahájení konference
  9:00 – 16:00 Odborný program
19:00 – 23.00 Společenský večer
06.09.2023   9:00 – 15:00 Odborný program
15:00 – 15:30 Slavnostní zakončení konference

Registrace

Registrace účastníků bude otevřena v prvním patře budovy HA Fakulty chemicko-technologické.
V pondělí 4. 9. 2023 od 18:00 do 20:00 hodin a pokračovat bude v úterý 5. 9. 2023 od 8:00 hodin.