Menu Zavřeno

MEMPUR 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové,

je mi velkou ctí a zároveň potěšením vás opět po dvou letech pozvat na třetí ročník konference „Membránové procesy pro udržitelný rozvoj“ – MEMPUR 2021, která se bude konat tradičně na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Jedním z hlavních záměrů konference je vytvářet prostředí pro vzájemné propojování akademické sféry s průmyslem a je tedy i příležitostí pro manažery a podnikatele vytipovat si mezi mladými vědci a výzkumníky své nové spolupracovníky.

Konference v tomto ročníku rozšiřuje svůj oborový zájem z oblasti základních membránových separačních procesů a jejich uplatnění v průmyslových procesech na celou oblast průmyslové a komunální ekologie zařazením témat souvisejících s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší.

Je určena k prezentaci výsledků výzkumu nejen z oblasti separačních membránových procesů, ale rovněž i nových materiálů, nakládání s odpady (kapalnými i plynnými), sanací ekologických zátěží, včetně dekontaminačních technologií (mechanické, fyzikální, chemické, biochemické, biotechnologické a kombinované membránové metody) uplatňovaných při inovačních technologiích pro životní prostředí.

Přijeďme tedy v září 2021 do Pardubic a poslechněme si zajímavá sdělení z chemicko-technologických laboratoří akademické sféry i výrobních podniků. Diskutujme společně po přednáškách rovněž i o možnostech, jak naši chemii a technologii mít nejen trvale udržitelnou, ale vysoce inovativní, a to nejen v národním kontextu.

Na shledanou v Pardubicích.

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
předseda vědeckého výboru konference