Menu Zavřeno

Plenární přednášky

prof. Ing. Karel FRIESS, Ph.D.
(VŠCHT Praha)
Nové kompozitní materiály pro membránové separační procesy

Tato práce přibližuje možnosti přípravy vysoce účinných inovativních kompozitních membrán se zvýšeným separačních výkonem synergickou kombinací konceptu molekulárního inženýrství (MLE) a externího magnetického pole. Podstatou konceptu MLE je cílený design struktury a morfologie připravených materiálů s důrazem na kontrolu procesu na molekulární úrovni. Vedle cíleného návrhu vlastností a struktury nanoaditiv lze konceptem MLE také řídit ukotvení nanočástic chemickou vazbou mezi povrchovými chemickými skupinami a materiálem nosné vrstvy (polymerní nebo uhlíkové).


doc. Ing. Jaroslav RACLAVSKÝ, Ph.D.
(VUT Brno)
Navrhování a provozování membránových technologií pro čištění odpadních vod z pohledu vodohospodáře

Přednáška je zaměřena na současné zkušenosti s membránovými technologiemi, které se používají v oblasti čištění odpadních vod. Membránové technologie pro čištění odpadních vod jsou stále více využívány vodohospodáři po celém světě. Jednotlivé druhy membránových technologií mají specifické vlastnosti a použití. Vodohospodáři je volí v závislosti na charakteristice vstupních odpadních vod a požadované kvalitě vyčištěných odpadních vod. Tyto technologie se často používají v kombinaci s dalšími chemickými, biologickými a dalšími procesy pro dosažení vysoké účinnosti čištění odpadních vod. Zajištění správného návrhu a provozu membránových technologií je důležité pro dosažení co nejvyšší účinnosti čištění odpadních vod a minimalizaci provozních nákladů.


Ing. Tomáš KOTALA
(MemBrain, s.r.o.)
Role elektrodialýzy v čištění průmyslových vod, recyklačních technologiích a ochraně životního prostředí

Elektrodialýza je proces, který využívá elektrické napětí k oddělení iontů z roztoků pomocí iontově selektivních membrán. Přednáška se bude zabývat různými aspekty aplikace elektrodialýzy v čištění průmyslových vod, recyklačních technologiích a ochraně životního prostředí. Dozvíte se o výhodách a nevýhodách této metody ve srovnání s jinými separačními technologiemi. Závěrem bude zhodnocení, jak může EU Critical Raw Materials List z roku 2023 ovlivnit budoucí směřování aplikací elektrodialýzy.


Ing. Mgr. Lukáš DVOŘÁK, Ph.D.
(Technická univerzita v Liberci)
Příkladové studie čištění odpadních vod v kontextu jejich možného opětovného využití

V rámci přednášky budou prezentovány konkrétní příkladové studie a uvedeny technologie čištění odpadních vod, které vykazují aplikační potenciál pro dosahování vysoké kvality vyčištěné vody. Zejména s ohledem na chystající se zpřísnění legislativních nároků na kvalitu vypouštěných vyčištěných odpadních vod tyto technologie nabývají na svém významu. Konkrétně budou představeny technologie terciárního a kvarterního čištění založené na aplikaci nosičů biomasy a membránových procesů.


Sponzoři


Mediální partneři