Menu Zavřeno

Témata konference

Témata     Organizační výbor     Vědecký výbor     Místo konání     Termíny     Registrační poplatky


Klíčovým tématem konference MEMPUR 2023 je voda – uzavřené cykly vodního hospodářství a zpracování koncentrátů, implementace membránových procesů, nové postupy a technologie, které zvyšují kvalitu membránových procesů. 

Konference je z hlediska oborového zájmu zaměřena jak na oblasti základních membránových separačních procesů a jejich uplatnění v průmyslových procesech, tak i na celou oblast průmyslové a komunální ekologie, tj. i na témata, která souvisejí s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší.

Je určena k prezentaci výsledků výzkumu nejen z oblasti separačních membránových procesů, ale rovněž i nových materiálů, nakládání s odpady (kapalnými i plynnými), sanací ekologických zátěží, včetně dekontaminačních technologií uplatňovaných při inovačních technologiích pro životní prostředí.

T1 – Získávání cenných látek z odpadních vod, recyklace vody
T2 – Čištění průmyslových odpadních vod, odpadních plynů a spalin
T3 – Inovativní technologické postupy a membránové technologie
T4 – Vývoj nových materiálů a jejich aplikace
T5 – Nebezpečné odpady a jejich likvidace
T6 – Ostatní


Sponzoři


Mediální partneři