Menu Zavřeno

MEMPUR 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové,

jménem České membránové platformy, z.s., bych vás rád pozval na čtvrtý ročník konference „Membránové procesy pro udržitelný rozvoj“ – MEMPUR 2023, která se bude konat od 5. 9. do 6. 9. 2023 opět na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Jedním z hlavních záměrů organizátorů konference je dosažení vhodného propojení výzkumných a vzdělávacích subjektů s výrobní sférou a dalšími institucemi, které se zabývají technologiemi pro trvale udržitelný rozvoj společnosti.

Konference je primárně určena k prezentaci výsledků výzkumu nejen z oblasti separačních membránových procesů, ale i nových materiálů, nakládání s odpady (kapalnými i plynnými), sanací ekologických zátěží, včetně dekontaminačních technologií uplatňovaných při inovačních technologiích v oblasti životního prostředí.

Přijeďte tedy v září 2023 do Pardubic a poslechněte si zajímavá sdělení odborníků z významných institucí zaměřených na výzkum, vývoj, realizaci a využití jak pro oblast membránových operací v technologických procesech širokého spektra výrobních odvětví, tak pro oblast průmyslové a komunální ekologie. Věřím, že i v následných diskuzích po přednáškách zazní celá řada námětů a možností, jak náš materiálový výzkum, chemické a procesní inženýrství a technologie mít vysoce inovativní, a to nejen v národním kontextu.

Na shledanou v Pardubicích.

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
předseda vědeckého výboru konference


Osobní záštitu letošnímu ročníku konference MEMPUR udělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a Pardubický kraj současně podpořil konání této konference i finančně.

 


Tradiční podporu letošnímu ročníku konference MEMPUR udělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta a Liberecký kraj současně podpořil konání této konference i finančně.

 

 


Sponzoři


Mediální partneři