Menu Zavřeno

Instrukce pro autory

Záhlaví

 Záhlaví souhrnu (abstraktu) bude zarovnáno s levým okrajem, psáno s jednoduchým řádkováním podle následujícího schématu:

  • název příspěvku tištěný tučným písmem Times New Roman, 14 bodů (celý název pište velkými písmeny)
  • autora (autory) psát bez titulů, nejprve iniciály, pak příjmení. Autory psát za sebou, jsou-li z více pracovišť, pak uvést za každým autorem číslici 1,2,… do horního indexu (Times New Roman, 11 bodů)
  • jméno prezentujícího autora bude podtrženo
  • název pracoviště s plnou adresou, včetně e-mailu prezentujícího autora (v kulatých závorkách). Jsou-li autoři z více pracovišť, uvést před názvem pracoviště číslici 1,2,… do horního indexu. Název každého pracoviště by měl začínat na novém řádku (Times New Roman, kurzíva, 10 bodů).

Záhlaví nesmí obsahovat název konference a uvádí se za číslem příspěvku (bude přiděleno), které je odděleno vodorovnou čarou.


Vlastní souhrn (abstrakt)

Textový editor:           MS Word

Formát:                       B5 (176×250 mm), max. 2 strany!

Okraje:                        levý= 25mm, pravý = 20 mm, horní = 15 mm, dolní = 20 mm

Řádkování:                 jednoduché

Zarovnání:                  do bloku (mimo záhlaví)

Počet sloupců:            1

Font:                           Times New Roman, 10 bodů

Za textem může být poděkování a seznam literatury (Times New Roman, 10 bodů)


Souhrn (abstrakt) musí být dodán nejpozději do 24. července 2023, interaktivně, přes přihlašovací formulář na adrese www.mempur.cz.
Souhrn by měl obsahovat podstatu příspěvku, tj. konečnou rovnici, konečný graf nebo konečné závěry. Účelem souhrnu je, aby se účastník konference již před přednáškou nebo prohlídkou vývěsky seznámil účastníky konference s problematikou příspěvku. Sborník souhrnů by měl také sloužit jako příruční odkazový materiál po konferenci.

Vzor abstraktu MEMPUR 2023 ke stažení ZDEInstrukce pro autory ke stažení ZDE