Menu Zavřeno

Vědecký program

Seznam přednášek    Doprovodný program

Plenární přednášky

Nanovláknité struktury pro mikrofiltrační membrány

Ing. Dušan Kimmer, CSc., UTB Zlín, Centrum polymerních systémů

 • Příprava nanovláken v elektrostatickém poli
 • Výhody aplikace nanovláken v záchytu viru SARS-CoV-2
 • Výroba a vlastnosti mikrofiltračních membrán
 • Sorpční schopnosti mikrofiltračních membrán
 • Konkrétní příklady použití nanostrukturovaných membrán

Očekávatelné dopady legislativních změn EU ve vodním hospodářství a jejich dopady do podmínek nakládání s vodami v průmyslu

Ing. Vojtěch DoležalSEWACO s.r.o.

 • Evropská unie a nadcházející nové programové období 2021+
 • Legislativní akty EU a další předpisy, které se zaváděním této strategie souvisejí
 • Potenciál finančních veřejných zdrojů pro plnění aktuálně platné a předvídatelně platné legislativy EU

Náhrada stávajících konvenčních technologií v CHÚV a recyklace vod

Dr. Ing. Monika Heřmánková, DVH MEGA a.s.

 • Seznámení s možností recyklace vody v průmyslových podnicích (všeobecný popis)
 • Možnosti využití a implementací membránových technologií do současných provozů,
  náhrada stávajících technologií za technologie membránové
 • Hlavní výhody nových řešení s porovnáním se stávajícími konvenčními technologiemi

Projekty VODA 4.0 reagující na očekávané změny v legislativě vyvolané strategií EU pro nové plánovací období 2021+

Mgr. Jakub Doležal, SEWACO s.r.o.

 • Digitalizaci vodního hospodářství – VODA 4.0, které je součástí strategie PRŮMYSL 4.0.
 • Zásadní změny do oblastí celého vodního hospodářství
 • Příklady realizace strategie VODA 4.0

Posterová sekce

Posterová sekce se bude konat v pondělí 6. 9. 2021 od 17:00 hodin, stojany budou k dispozici již od neděle 5. 9. od 18:00 hodin do středy 7. 9. 2021 do 16:00 hodin. Rozměry vývěskových stojanů jsou 150 cm na výšku, 100 cm na šířku, k upevňování materiálů budou k dispozici špendlíky.


Seznam přednášek  Doprovodný program