Menu Zavřeno

35 000 Kč + DPH 21%

 • Výstavní plocha 6 m2
 • Reklamní roll up v každém jednacím sále (roll upy si dodá sponzor)
 • 3 vystavovatelské registrace
 • Reklamní stránka ve sborníku abstraktů, formát B5 (250 × 176)
 • Uvedeni Ioga sponzora na kongresových jmenovkách
 • Uvedeni loga sponzora ve všech kongresových tiskovinách
 • Uvedeni loga sponzora v newsletteru rozesílaném účastníkům konference
 • Možnost vloženi 3 ks vkladů do kongresových tašek
 • Uvedení loga sponzora na webových stránkách akce

25 000 Kč + DPH 21%

 • Výstavní plocha 4 m2
 • Reklamní roll up v každém jednacím sále (roll upy si dodá sponzor)
 • 2 vystavovatelské registrace
 • Reklamní stránka ve sborníku abstraktů, formát B5 (250 × 176)
 • Uvedeni loga sponzora ve všech kongresových tiskovinách
 • Uvedeni loga sponzora v newsletteru rozesílaném účastníkům konference
 • Možnost vloženi 2 ks vkladů do kongresových tašek
 • Uvedení loga sponzora na webových stránkách akce

5 000 Kč + DPH 21%

 • Reklamní roll up v každém jednacím sále (roll upy si dodá sponzor)
 • Uvedeni loga sponzora ve všech kongresových tiskovinách
 • Uvedeni loga sponzora v newsletteru rozesílaném účastníkům konference
 • Možnost vloženi 1 ks vkladů do kongresových tašek
 • Uvedení loga sponzora na webových stránkách akce

15 000 Kč + DPH 21%

 • Výstavní plocha 4 m2
 • 1 vystavovatelské registrace
 • Dodatečná vystavovatelská registrace
  (vystavovatel má možnost získat jednu dodatečnou registraci v ceně 2 000 Kč + DPH 21%)

10 000 Kč + DPH 21%

Posterová sekce proběhne v úterý 5.9.2023 od 19:00 hod. a současně s ní se uskuteční společenská večeře formou rautu.

 • Logo partnera bude umístěno na všech stolech v prostorách posterové sekce a rautu
 • Partner může v prostorách posterové sekce a rautu poskytnout drobné reklamní předměty

10 000 Kč + DPH 21%

 • Logo partnera bude umístěno na všech stolech
 • Partner může v prostorách kávové přestávky poskytnout drobné reklamní předměty


2 000 Kč + DPH 21%

 • Logo partnera bude umístěno na označení poslucháren a aktuálním programu konkrétní místnosti
 • Možno umístit  kód s odkazem na stránky partnera

1 000 Kč + DPH 21%

 • Jeden propagační materiál (max. 1 list, formát A4) nebo malá brožura (formát A5, max. 4 strany)
 • Tašku obdrží každý účastník při registraci

1 000 Kč + DPH 21%

 • jedna plnobarevná strana, formát A5 – jednostranně
 • reklama bude uveřejněna v tištěné i elektronické verzi sborníku abstraktů

1 000 Kč + DPH 21%

 • umístění loga ve finálním programu, který dostane každý účastník

SPONZOŘI KONFERENCE