Menu Zavřeno

PROGRAM KONFERENCE

Témata konference

Klíčovým tématem konference MEMPUR 2021 je voda – uzavřené cykly vodního hospodářství a zpracování koncentrátů, implementace membránových procesů, nové postupy a technologie, které zvyšují kvalitu membránových procesů.

T1 – Získávání cenných látek z odpadních vod, recyklace vody
T2 – Čištění průmyslových odpadních vod, odpadních plynů a spalin
T3 – Inovativní technologické postupy a membránové technologie
T4 – Vývoj nových materiálů a jejich aplikace
T5 – Nebezpečné odpady a jejich likvidace
T6 – Ostatní


Program přednášek MEMPUR 2021

Seznam posterů MEMPUR 2021

Časový rozvrh konference

05.09.2021 18:00 – 20:00 Registrace
06.09.2021 od 8:00 Registrace
8:45 – 9:00  Zahájení konference
9:00 – 17:00 Odborný program
17:30 – 19:00  Posterová sekce, raut
07.09.2021 9:00 – 16:20 Odborný program
17:00 – 18:30 Prohlídka Zámku Pardubice
18:30 – 21:00 Večeře, slavnostní zakončení

Registrace

Registrace účastníků bude otevřena v prvním patře budovy HA Fakulty chemicko-technologické.
V neděli 5. 9. 2021 od 18:00 do 20:00 hodin a pokračovat bude v pondělí 6. 9. 2021 od 8:00 hodin.


Vědecký program      Doprovodný program