Menu Zavřeno

Seznam přednášek

T1 – Získávání cenných látek z odpadních vod, recyklace vody
Marek Bobák VYUŽITÍ DUTOVLÁKENNÝCH MODULŮ PRO DIFUZNÍ DIALÝZU V KONKRÉTNÍM PŘÍPADĚ RECYKLACE SMĚSNÉ KYSELINY
Hana Jiránková ZAHUŠŤOVÁNÍ MODELOVÝCH ROZTOKŮ SOLÍ POMOCÍ ELEKTRODIALÝZY JAKO STUPNĚ ZLD
Marek Minich APLIKACE MEMBRÁNOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO VÝROBU PITNÉ VODY Z ODTOKU ČOV
Filip Slovák REALIZACE ZLD TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM ELEKTRODIALÝZY S REVRZACÍ POLARITY
T2 – Čištění průmyslových odpadních vod, odpadních plynů a spalin
Pavel Izák SEPARAČNÍ VLASTNOSTI MEMBRÁNY ULTRAPERMEABILNÍ MEMBRÁNY S VNITŘNÍ MIKROPOROZITOU PIM-TMN-TRIP PRO ČIŠTĚNÍ SPALIN
Zbyněk Kraus ČIŠTĚNÍ SPALIN V ČEZ a.s.
Vít Nýdrle HYDRODEFLUORACE M-TRIFLUORMETHYLANILINU A FLUFENAMIC ACID JAKO CESTA PRO ZPRACOVÁNÍ RETENTÁTU
Petr Stanovský ZUŠLECHŤOVÁNÍ SUROVÉHO BIOPLYNU POMOCÍ MEMBRÁN NA BÁZI ULTRAPERMEABILNÍHO POLYMERU S VNITŘNÍ MIKROPOROZITOU
Marek Šír STUDIUM VLIVU MINORITNÍCH SLOŽEK NA KINETIKU KRYSTALIZACE SÍRANU VÁPENATÉHO
Václav Veselý VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ ELEKTROLÝZY PRO SEPARACI RTUTI ZE SPALIN
Radek Vojtěchovský PŘÍPADOVÉ STUDIE MEMBRÁNOVÉ SEPARACE PŘI ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVĚ VOD
T3 – Inovativní technologické postupy a membránové technologie
Jiří Cuhorka ODSTRAŇOVÁNÍ ZINKU, KOBALTU A NIKLU Z VODNÝCH ROZTOKŮ POMOCÍ NANOFILTRACE
Vojtěch Hýbl FINÁLNÍ EKOLOGICKÁ DEGRADACE MIKROPLASTŮ A NANOPLASTŮ FYZIKÁLNÍ A CHEMICKOU CESTOU
Luboš Mrkva MOŽNOSTI VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ DESTILACE V PROCESU LIKVIDACE VÝLUHOVÝCH SKLÁDKOVÝCH VOD
T4 – Vývoj nových materiálů a jejich aplikace
Pavla Čapková POLYMERNÍ  NANOVLÁKENNÉ MEMBRÁNY PRO SPECIFICKÉ FUNKCE
Karel Friess KOMPOZITNÍ MEMBRÁNY NA BÁZI UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIČEK A GRAFEN OXIDU PRO CÍLENÉ MEMBRÁNOVÉ SEPARACE: STUDIUM VLIVU METODY PŘÍPRAVY A PODMÍNEK NA SEPARAČNÍ VLASTNOSTI
Jan Křivčík TRANSFER NOVÝCH IONTOVÝMĚNNÝCH MEMBRÁN DO VÝROBY
Petr Ryšánek ÚPRAVA POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ NANOVLÁKENNÝCH TEXTILIÍ
Petr Sysel POLYIMIDY NA BÁZI 1,2-DIAMINOCYKLOHEXANU
T5 – Nebezpečné odpady a jejich likvidace
Jakub Kosina BIOINTERAKCE MIKROPLASTŮ A NANOPLASTŮ ZACHYCENÝCH NA NANOVLÁKENNÉM DEAD-END FILTRU
T6 – Ostatní
Jaromír Marek VÝZNAM TEXTILIÍ V MEMBRÁNOVÝCH TECHNOLOGIÍCH URČENÝCH PRO ÚPRAVU VOD
Daniel Vilím ZKUŠENOSTI S MEMBRÁNOVÝMI TECHNOLOGIEMI VE SPOLEČNOSTI ENVI-PUR
Petr Pracna PRVNÍ VÝZVY NOVÉHO RÁMCOVÉHO PROGRAMU PRO VÝZKUM A INOVACE HORIZONT EVROPA

ZPĚT