Menu Zavřeno

Ing. Tomáš KOTALA

MemBrain s.r.o.

Role elektrodialýzy v čištění průmyslových vod, recyklačních technologiích a ochraně životního prostředí

Elektrodialýza je proces, který využívá elektrické napětí k oddělení iontů z roztoků pomocí iontově selektivních membrán. Přednáška se bude zabývat různými aspekty aplikace elektrodialýzy v čištění průmyslových vod, recyklačních technologiích a ochraně životního prostředí. Dozvíte se o výhodách a nevýhodách této metody ve srovnání s jinými separačními technologiemi. Závěrem bude zhodnocení, jak může EU Critical Raw Materials List z roku 2023 ovlivnit budoucí směřování aplikací elektrodialýzy.