Menu Zavřeno

Seznam posterů

T3 – Inovativní technologické postupy a membránové technologie
Helena Bendová VLIV PŘÍDAVKU ANTISCALANTU NA ZVÝŠENÍ ROZPUSTNOSTI ŠPATNĚ ROZPUSTNÝCH SOLÍ
Tomáš Dufek MOŽNOSTI VYUŽITÍ NANOVLÁKEN V PROCESU MEMBRÁNOVÉ DESTILACE
Zbyšek Meloun VLIV NASTAVENÍ EXTRUZE NA KVALITU HETEROGENNÍCH IONTOVÝMĚNNÝCH MEMBRÁN
Vignesh Nayak SEPARATION OF NAPROXEN BY COMMERCIALLY AVAILABLE NANOFILTRATION MEMBRANES
T4 – Vývoj nových materiálů a jejich aplikace
Libuše Brožová ENANTIOSPECIFICKÁ SORPCE ALFA-PINENU V POLYKARBONÁTOVÉ MEMBRÁNĚ FUNKCIONALIZOVANÉ ALD (ATOMIC LAYER DEPOSITION) TECHNIKOU
Jan Čížek SEPARACE RACEMICKÉHO D,L – TRYPOFANU POMOCÍ CHIRÁLNÍ POLYMERNÍ MEMBRÁNY
Kristýna Janegová POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI ELEKTRODIALÝZY ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT S KOMERČNÍMI A VÝVOJOVÝMI HETEROGENNÍMI MEMBRÁNAMI
Jarosloav Lev KERAMICKÉ TUBULÁRNÍ MEMBRÁNYVYROBENÉ Z ODPADNÍCH SUROVIN
Stanislav Nevyhoštěný STŘEDNĚDOBÁ CHEMICKÁ STABILITA HETEROGENNÍCH IONTOVÝMĚNNÝCH MEMBRÁN
Gabriela Santos Medeiros MEMBRÁNY PRO SEPARACI CO2 NA BÁZI POLYETHER-POLYAMIDOVÉHO KOPOLYMERU
Jan Žitka ANEXOVÉ MEMBRÁNY PRO POUŽITÍ V ALKALICKÝCH ELEKTROLYZÉRECH
T6 – Ostatní
Mina Ghafouri Azar TOUGH AND FLEXIBLE CONDUCTIVE TRIPLE NETWORK HYDROGELS FOR BIOMEDICAL APPLICATION
Kateřina Brožová COVID-19: KONTAMINACE LIDSKÝCH SLIN MIKROPLASTY Z OBLIČEJOVÝCH MASEK
Tereza-Markéta Durďáková SEPARACE IZOMERŮ XYLENU POMOCÍ PERSTRAKCE A PERVAPORACE
Jan Praus ANOMÁLNĚ RYCHLÁ DIFUZE LÁTEK V TERMODYNAMICKY NEIDEÁLNÍCH ROZTOCÍCH IONTOVÝCH KAPALIN
Martina Vráblová TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PRO STANOVENÍ PROPUSTNOSTI MEMBRÁN PRO LÁTKY V KAPALNÉ FÁZI S VYUŽITÍM 3D TISKU