Menu Zavřeno

PARTNERSKÉ ÚROVNĚ


35 000 Kč + DPH 21%

 • Výstavní plocha 6 m2
 • Možnost uspořádání firemní prezentace bez dalších nákladů – cena zahrnuje pronájem sálu, základní AV techniku, technickou podporu. Další náklady např. občerstvení, personál a pod. si sponzor hradí nad rámec sponzorského příspěvku.
 • Propagace firemní prezentace prostřednictvím elektronické pozvánky (pozvánku dodá sponzor)
 • Reklamní roll up v každém jednacím sále (roll upy si dodá sponzor)
 • 3 vystavovatelské registrace
 • Reklamní stránka ve sborníku abstraktů, formát B5 (250 × 176)
 • Uvedeni Ioga sponzora na kongresových jmenovkách
 • Uvedeni loga sponzora ve všech kongresových tiskovinách
 • Uvedeni loga sponzora v newsletteru rozesílaném účastníkům konference
 • Možnost vloženi 3 ks vkladů do kongresových tašek
 • Uvedení loga sponzora na webových stránkách akce

♦ ♦ ♦

25 000 Kč + DPH 21%

 • Výstavní plocha 4 m2
 • Možnost uspořádání firemní prezentace bez dalších nákladů – cena zahrnuje pronájem sálu, základní AV techniku, technickou podporu. Další náklady např. občerstvení, personál a pod. si sponzor hradí nad rámec sponzorského příspěvku.
 • Propagace firemní prezentace prostřednictvím elektronické pozvánky (pozvánku dodá sponzor)
 • Reklamní roll up v každém jednacím sále (roll upy si dodá sponzor)
 • 2 vystavovatelské registrace
 • Reklamní stránka ve sborníku abstraktů, formát B5 (250 × 176)
 • Uvedeni loga sponzora ve všech kongresových tiskovinách
 • Uvedeni loga sponzora v newsletteru rozesílaném účastníkům konference
 • Možnost vloženi 2 ks vkladů do kongresových tašek
 • Uvedení loga sponzora na webových stránkách akce

♦ ♦ ♦

5 000 Kč + DPH 21%

 • Reklamní roll up v každém jednacím sále (roll upy si dodá sponzor)
 • Uvedeni loga sponzora ve všech kongresových tiskovinách
 • Uvedeni loga sponzora v newsletteru rozesílaném účastníkům konference
 • Možnost vloženi 1 ks vkladů do kongresových tašek
 • Uvedení loga sponzora na webových stránkách akce


♦ ♦ ♦

10 000 Kč + DPH 21%

Posterová sekce proběhne v úterý 5.9.2023 od 19:00 hod. a současně s ní se uskuteční společenská večeře formou rautu.

 • Logo partnera bude umístěno na všech stolech v prostorách posterové sekce a rautu
 • Partner může v prostorách posterové sekce a rautu poskytnout drobné reklamní předměty

   

                                           15 000 Kč + DPH 21%

 • Paralelní satelitní symposium o délce 15 minut čistého času (nezahrnuje přípravu sálu)
 • Téma satelitního symposia musí být projednáno a schváleno vědeckým výborem konference
 • Partner může distribuovat svůj propagační materiál během své prezentace
 • Generální partner/sponzor má přednost při výběru času pro svou prezentaci do 1. 7. 2023
 • Pro výběr ostatních zájemců rozhoduje zasláni závazné objednávky
 • Přesný čas prezentace bude upřesněn s ohledem na finální skladbu odborného programu

Cena zahrnuje:

 • Poskytnutí sálu včetně základního AV vybavení, 2 mikrofony, řečnický pult, projektor, AV technika, asistenci organizátora
 • Propagace firemního symposia prostřednictvím elektronické pozvánky (pozvánku si dodá firma) v rámci newsletteru organizátora

     Termíny firemních prezentací


                                                                                                          ♦ ♦ ♦


15 000 Kč + DPH 21%

 • Výstavní plocha 4 m2
 • 1 vystavovatelské registrace
 • Dodatečná vystavovatelská registrace
  (vystavovatel má možnost získat jednu dodatečnou registraci v ceně 2 000 Kč + DPH 21%)

 

 

 


♦ ♦ ♦

10 000 Kč + DPH 21%

  • Logo partnera bude umístěno na všech stolech

  • Partner může v prostorách kávové přestávky poskytnout drobné reklamní předměty

                                                               Termíny kávových přestávek

10 000 Kč + DPH 21%

50% sleva při dodání objednatelem

Logo partnera uvedeno na propiskách

Všichni účastníci obdrží propisku při registraci

V případě, že objednatel bude požadovat dodávku reklamního předmětu od organizátora konference,
je nutné zaslat objednávku a dodat podklady pro jejich výrobu nejpozději do 31.7.2023


           10 000 Kč + DPH 21%

  • 50% sleva při dodání objednatelem

  • Logo partnera uvedeno na poznámkovém bloku

  • Všichni účastníci obdrží poznámkový blok při registraci

  • V případě, že objednatel bude požadovat dodávku reklamního předmětu od organizátora konference,
   je nutné zaslat objednávku a dodat podklady pro jejich výrobu nejpozději do 31.7.2023


10 000 Kč + DPH 21%

  • 50% sleva v případě dodání objednatelem

  • Logo partnera uvedeno na tašce jako hlavní logo doplněné logem konference

  • Všichni účastníci obdrží tašku s konferenčními materiály při registraci

  • V případě, že objednatel bude požadovat dodávku reklamního předmětu od organizátora konference, je nutné zaslat objednávku a dodat podklady pro jejich výrobu nejpozději do 31.7.2023


1 000 Kč + DPH 21%

 • Jeden propagační materiál (max. 1 list, formát A4) nebo malá brožura (formát A5, max. 4 strany)
 • Tašku obdrží každý účastník při registraci

1 000 Kč + DPH 21%

 • jedna plnobarevná strana, formát A5 - jednostranně
 • reklama bude uveřejněna v tištěné i elektronické verzi sborníku abstraktů

1 000 Kč + DPH 21%

 • umístění loga ve finálním programu, který dostane každý účastník

2 000 Kč + DPH 21%

 • Logo partnera bude umístěno na označení poslucháren a aktuálním programu konkrétní místnosti
 • Možno umístit  kód s odkazem na stránky partnera